Pályázati Adatlapok

VEKOP-1.2.6-20-2020-00617

A projekt címe: MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁST SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA A COMMSIGNIA KFT-NÉL

A projekt azonosítója: VEKOP-1.2.6-20-2020-00617

A projekt megvalósításának kezdete: 2020. március 12.

A projekt megvalósításának vége: 2021. szeptember 10.

Támogatás összege: 54,68 M Ft

Támogatás mértéke: 70%

A projekt összefoglalója:

A 2012-ben alapított Commsignia a járműkommunikációs (V2X) piac globálisan is elismert szereplője. Saját szoftver- és hardvertermékei az autók és az infrastruktúra közötti információcserét megvalósítva lehetővé teszik, hogy a járművek jóval több információval rendelkezzenek a közvetlen környezetükről, felhasználva több forrásból (jelzőlámpák, közlekedési kamerák, többi jármű szenzorai, stb) érkező adatokat. A cég aktív szerepet vállal az iparág szabványosítási erőfeszítéseiben, 17 szakmai konzorciumnak tagja, és számos K+F projektben is részt vesz.

A támogatásból, a kiírás céljával összhangban a vállalkozás és az üzletmenet fejlesztését valósítja meg a cég. Ehhez alapeszközként beszerzésre kerül egy Spektrum analizátor (MXA Sygnal Analyzer) és egy Vektor-hálózatanalizátor (ENA Series Network Analyzer).

A Spektrum analizátor rádiós jelek frekvencia tartománybeli méréséhez és vizsgálatához szükséges műszer, analízis sávszélessége 40 MHz, működési frekvencia tartománya 10 Hz – 13.6 GHz között van. A Vektor-hálózatanalizátor rádiós tápvonalak, antennák, szűrők, csillapítók, nyomtatott áramkörök S paramétereinek méréséhez, vizsgálatához szükséges műszer, melynek mérési tartománya 100 KHz és 14 GHz között van, portjainak száma: 2. Ezek a műszerek elengedhetetlen kellékei a Commsignia termékeihez kapcsolódó rádiós fejlesztéseknek és teszteléseknek.

Tekintettel a Commsignia üzleti céljaira, azaz a nemzetközi piacokon versenyképes minőségű és árú járműkommunikációs szoftverek és hozzá tartozó hardverek fejlesztésére, előállítására, valamint azok kiemelkedő minőségben és nagyon magas szintű megbízhatósággal történő értékesítésére, rendkívül fontos az eszközök minőségének és megbízhatóságának folyamatos tesztelése, mérése. A termékeink jellegéből adódóan (valós idejű közlekedési-, illetve járműkommunikáció) a biztonság és a megbízhatóság kritikus fontosságú, amelyen balesetek elkerülése és ezáltal akár emberéletek múlhatnak a közlekedésben.

Küldetésünknek tekintjük, hogy olyan termékeket bocsássunk piacra, amelyek teljes mértékben igazolt minőségűek és nemcsak a szigorú nemzetközi szabványoknak felelnek meg, de csak akkor kerülnek az ügyfeleinkhez, amikor a maximális megbízhatóságról és biztonságról belső tesztjeinkkel és méréseinkkel meggyőződtünk. Az alapeszközökön felül beszerzésre kerülnek a tervezett üzletmenet bővülés kapcsán számítástechnikai eszközök (laptopok, monitorok, szerverek és ügyvitelt támogató szoftverek), amelyek a szervezeti bővüléshez szükséges kapacitásokat biztosítják.
A felsorolt műszerek, eszközök és szoftverek beszerzésével biztosítható a vállalkozás további bővülése, növelhető a vállalkozás tevékenységének hatékonysága, mely a megrendelések nagyobb számának teljesítését teszi lehetővé, illetve biztosítja a munkahelyek hosszú távú megtartását és újabb munkahelyek létrehozását.

A Commsignia célja az üzletmenet további bővítése, hogy versenyképes maradhasson az autóipari kommunikációs eszközök és szoftverek folyamatosan fejlődő, bizonyos területein most kialakuló piacán. Ehhez fontos a jelenlegi, magas szinten képzett és ezen a területen tapasztalattal rendelkező kollégák megtartása és a bővülő üzletmenettel összhangban új, kiváló szakmai kvalitásokkal rendelkező mérnökök, valamint az egyéb területeken dolgozó szakemberek megtalálása és versenyképes feltételek között történő foglalkoztatása.

GINOP-2.1.7-15-2016-01926

A projekt neve: INNOVATÍV V2X KOMMUNIKÁCIÓS TERMÉKCSALÁD PROTOTÍPUSÁNAK KIFEJLESZTÉSE ÉS PIACRA VITELE

A projekt azonosítója: GINOP-2.1.7-15-2016-01926

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.01.

A projekt megvalósításának vége: 2018.12.31.

Támogatás összege: 81 039 731 Ft

Projekt vezető: Kovács József

Szakmai vezető: Virág László

A projekt összefoglalója:

A Commsignia Kft. termékéhez hasonló megoldás jelenleg nem létezik a piacon. A többi gyártó vagy kizárólag szoftvertermékeket fejleszt és nem törekszik kompakt megoldásokra, vagy, amennyiben egy cég hardver- és szoftvertermékek fejlesztésével és gyártásával egyaránt foglalkozik, a végtermékek mégis rugalmatlanok, komoly kompatibilitási problémák állnak fenn. A Commsignia Kft. terméke egy innovatív, kompakt megoldás, amely moduláris bővíthetőségének köszönhetően a lehető legflexibilisebben alakítható az ügyfelek igényei szerint.

Termékünk azzal, hogy az egyes hardvergyártók termékeit összehasonlíthatóvá teszi, egyrészt mind az ügyfelek, mind a tudományos élet számára fontos új adatokkal szolgálhat, másrészt a piaci állapotok áttekinthetőbbé tételével lényegesen hozzájárulhat a piaci verseny élénkítéséhez és az innovatív megoldások térnyeréséhez. Mivel az általunk fejlesztett technológia versenyképesebb árú a jelenleg piacon lévő megoldásoknál, így termékünknek lényeges szerepe lehet a V2X technológia széles körű elterjedésében, ennek hosszabb távú társadalmi hatása pedig a közlekedésbiztonság megerősödése lenne.

A projekt keretein belül elkészülő integrált hardver-szoftver termékcsalád a piacon pillanatnyilag elérhető hasonló termékek közül példátlan flexibilitásával emelkedik ki, hiszen kompatibilis a V2X piacon kulcsfontosságú nagy RF chipet gyártó összes cég (Autotalks, NXP, Renesas) termékeivel. A Fedélzeti Egységből és Útmenti Egységből álló termékcsaládok ezzel képesek elhárítani a piacon tapasztalható legégetőbb problémát, és mind funkcionalitásban, mind árban igen versenyképes megoldást kínálnak.

A jelenlegi V2X piacra ugyanis az jellemző, hogy az egyes gyártók által előállított hardver-szoftver termékek csak egymással kompatibilisek, a szoftverek más gyártók termékein nem futtathatóak. Ez magával vonja azt a negatív következményt, hogy az egyes gyártók hardvertermékeinek funkcionalitása és specifikációi nem hasonlíthatóak össze kielégítő mértékben, mivel pillanatnyilag nem érhető el olyan szoftver, amely minden platformon futtatható lenne és így összehasonlítható adatokkal szolgálna. A V2X technológia piacán tapasztalható rugalmatlan megoldások a fogyasztókat az egyes gyártók melletti kényszerű elköteleződésre sarkallják, ami pedig hosszú távon a piaci verseny és az innovatív megoldások elsorvadásával jár.

A projekt keretében a fent bemutatott termékek a prototípus implementációs fázisából végső piaci termékké lépnek elő. A projekt eredménye egy út menti és egy járművekbe beépíthető eszközpáros, amelyek közös architektúrán alapulnak. Ez egészül ki egy szintén közös architektúrára épülő célszoftverrel. A fent említett rugalmasságon túl a termék versenyképességét fokozza az is, hogy az a piacon elérhető más hasonló eszközöknél nagyobb sebességű adatfeldolgozást képes garantálni kisebb erőforrásigénnyel.

A projekt eredményei:

  • A projekt 2018. 12. 31-én sikeresen lezárult.
  • Commsignia 3. Generációs Fedélzeti Egység
  • Commsignia 4. Generációs Fedélzeti Egység (a 3. generáció továbbfejlesztett változata)
  • Commsignia 3. Generációs Útmenti Egység
  • Commsignia 4. Generációs Útmenti Egység (a 3. generáció továbbfejlesztett változata)
  • Commsignia „Unplugged-RT” V2X Software Stack és V2X Safety Applications;